Veilig sporten

Bij AV Zuidwal willen we graag sporten in een veilige omgeving. Vrij van dwang, pesten, misbruik, ongewenst gedrag. Ieder op zijn eigen niveau, met de juiste begeleiding door ploegleiders en trainers. Daarvoor zijn er gedragsregels opgesteld die ook te vinden zijn in het Huishoudelijk reglement. Ook hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld, die het eerste aanspreekpunt zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

Meer informatie over hoe de VCP werkt, het protocol, en achtergrond, is te vinden in op de pagina Vertrouwenscontacpersoon voor AV Zuidwal

telefoon: 06-24411289
email: vertrouwenscontactpersoon@avzuidwal.nl

Bij afwezigheid van de vertrouwenspersonen kunt u contact opnemen met de hulplijn van NOC*NSF, tel. 0900- 2025590 op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hennie Joosten Jan Bruinsma