Sponsoren

Met haar ruim 700 leden is AV Zuidwal een aantrekkelijke partner in sponsoring voor bedrijven in de regio Gooi- en Vechtstreek.

Sponsoren kan op elk gewenst niveau en begint met bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie in ons professioneel uitgevoerde clubblad de Afzet (verschijnt 4 keer per jaar) of met het plaatsen van reclameborden langs de baan.  Hiervoor kunt u een kostenopgave opvragen bij Marek Reklame te Huizen, tel: 035-526 68 61 / info@marek.nl, zij zijn op de hoogte van de door ons opgegeven kwaliteit. Informatie over de tarieven kunt u hier vinden.

Maar uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden, denk hierbij onder andere aan:

Structurele sponsoring

De mogelijkheid bestaat tot sponsoring van

 • De club in het algemeen
 • Een van de wedstrijdgroepen (b.v. met kleding: T-shirts of trainingspak)
 • Een of meerdere atleten

Incidentele sponsoring

 • In verband met de aankoop van wedstrijdmateriaal
 • Een ploeg bij een bijzondere wedstrijd, b.v. Nationale Kampioenschappen of competitie

Sponsoring bij evenementen

AV Zuidwal organiseert veel evenementen en activiteiten voor wedstrijdatleten en recreanten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Wolfskamerloop. Dit unieke evenement in Huizen kent ieder jaar weer honderden enthousiaste deelnemers. Sponsoren profiteren van de aandacht die hieraan wordt geschonken door de sporters, publiek en pers. Bij evenementen zijn er onder meer de volgende mogelijkheden voor sponsoring:

 • Plaatsen van borden (langs baan of op locatie)
 • Beschikbaar stellen van prijzen
 • Logo’s in flyers en posters
 • Logo’s op startnummers
 • Productpresentaties tijdens een evenement
 • Sampling van drankjes e.d.

De mogelijkheid tot sponsoring bespreken we graag met u. Neemt u daarvoor gerust contact met ons door een mail te sturen naar sponsoring@avzuidwal.nl.

Downloads: