Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Keuze lidmaatschap
Aanmelden voor:
 
Indien keuze voor jeugdlidmaatschap (mini/pupil/junior), wordt ouder dan vrijwilliger?
Naam ouder:
 
Zijn er medische zaken, die van belang zijn?
Clubblad digitaal lezen
Bij deze ga ik akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en het privacyreglement *
Opmerking