Vacatures

Vacature BESTUUR

NOTULIST
Werkzaamheden:
Het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ALV’s (Algemene Ledenvergadering).
De notulist stelt de agenda van de (bestuurs-)vergaderingen op.
Tijdbesteding:
Per maand circa 2 à 3 uur.

  Vacature WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE (WOC)

WEDSTRIJDLEIDER (WL)
Werkzaamheden:
De WL is (eind) verantwoordelijk voor het organiseren van atletiekwedstrijden, meestal conform de
richtlijnen van de Atletiek Unie. Onder die verantwoordelijkheid valt het toepassen van alle
wedstrijdregels, inclusief de uitslag, de accommodatie, inclusief de veiligheid, het welzijn van de
deelnemers, dus de kleedkamers en toiletten, alsmede de kantine.
Tijdbesteding:
Circa 3 wedstrijddagen en diverse voorbereidende administratieve werkzaamheden.

JURY COÖRDINATOR (JUCO)
Werkzaamheden:
JUCO is onderdeel van de WOC, zorgt voor scholing, begeleiding en inzet van
de juryleden bij thuiswedstrijden.
Tijdbesteding:
Moeilijk aan te geven vanwege een paar piekmomenten in het jaar.

“klik op de betreffende functie voor gedetailleerde informatie" 

 

Vacature LOOPSPORT COMMISSIE (LSC)

SECRETARIS
Werkzaamheden:
Opstellen agenda voor vergaderingen, notulen rondsturen, postverwerking, jaarplan bijhouden,
voorzitter assisteren, 2 x per jaar trainingsrooster maken.
Tijdbesteding:
1 x in de 2 maanden vergadering en daaruit voorvloeiend werk circa 1 à 1,5 uur.

COÖRDINATOR PROJECTEN
Werkzaamheden:
Organiseren en ondersteunen van o.a. Start-to-Run Clinic, Sponsoren Clinics, trainingen voor
speciale wedstrijden.
Tijdbesteding:
Afhankelijk van diverse projecten enige uren per week.

TRAINERSCOÖRDINATOR HARDLOOPGROEPEN
Werkzaamheden:
Ondersteunt en is aanspreekpunt voor de trainers binnen de recreanten hardloopgroepen.
Als spin in het web houdt hij/zij zicht op de trainings- en loopschema’s, niveau ontwikkeling
binnen de groepen, doorstroming van lopers, planning trainingstijden/locaties in zomer- en
wintertijd.
Bevordert trainersopleiding en/of opfriscursussen/clinics voor (hulp)trainers en organiseert paar keer per jaar trainersoverleg.
Tijdbesteding:
1-2 uur per week.

“klik op de betreffende functie voor gedetailleerde informatie"

Vacature WEDSTRIJDATLETIEK COMMISSIE (WAC)

PUPILLEN
Aangezien het baanseizoen weer bijna gaat beginnen zijn we op korte termijn op zoek naar zo veel
mogelijk ouders die willen helpen in één van onderstaande functies. Indien er meerdere ouders zich
aanmelden beperkt de tijdsbesteding zich tot 1 of 2 keer 1,5 uur helpen over het hele seizoen.

Hierbij een overzicht van de taken bij de baanwedstrijden:
- De ploegleider is verantwoordelijk voor de gehele communicatie naar de atleten over
wedstrijden, trainingen, ed. Inschrijvingen voor wedstrijden, aanspreekpunt tijdens
wedstrijden en bijhouden van club- en persoonlijke records.
- De groepsouder zorgt binnen de categorie via Whatsapp dat er voor een wedstrijd
een hulpjurylid en ploegbegeleider aanwezig is.
- De ploegbegeleider is op de wedstrijddag aanwezig en “begeleidt” zijn team en zorgt dat
de atleten op tijd aanwezig zijn bij de verschillende onderdelen.
- De hulpouder/assistent-jurylid helpt bij de spring- en werponderdelen van de eigen
categorie. Bijvoorbeeld even de zandbak aanharken, afstand opmeten, kogels terugrollen,
hoog springlat terugleggen. Je hoeft geen verstand te hebben van het onderdeel, er is ook
altijd een officieel jurylid aanwezig!

Meld je nu aan! Gaarne een berichtje aan vrijwilligers@avzuidwal.nl en /of pupillen@avzuidwal.nl .