Extra ledenvergadering 5 februari 2020

Het bestuur van Zuidwal nodigt de leden van harte uit voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 5 februari 2020, om 19:30 in de kantine van AV Zuidwal. Het enige doel van de vergadering is het verkiezen van een nieuwe penningmeester. De afrekening van 2019 wordt zo snel mogelijk afgerond met hulp van Erik Reilink en Peter Broekhuijse, en deze zal gepresenteerd worden op de Algemene Ledenvergadering van april. Dan zal ook een begroting voor 2020 worden gepresenteerd.

De agenda voor 5 februari is kort:
1. Opening
2. Verkiezing nieuwe penningmeester
Het bestuur draagt voor als penningmeester: Peter Korzelius. We vragen instemming van de leden om hem in het bestuur op te nemen.
Tegelijkertijd zal Peter Broekhuijse terugtreden als penningmeester.
3. Sluiting

We verwachten voor 20:00 klaar te zijn.

Namens het bestuur,

Karin Vloemans

secretaris

Nieuws overzicht