Algemene ledenvergadering op 17 april

ALGEMENE VERGADERING

Datum: woensdag 17 april 2019

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur

Plaats: Kantine Zuidwal

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen bestuur
4. Vaststellen van de Notulen Algemene Vergadering 28 november 2018
5. Mededelingen overige commissies
6. Verkiezing nieuwe penningmeester. Het bestuur draagt Peter Broekhuijse voor als kandidaat. Mocht iemand nog een andere kandidaat willen voordragen, laat dat dan weten voor de ALV.
7. Jubilea – huldiging 25 jaar lid
8. “Petje Af” trofee
9. Jaarstukken
10. Sluiting


Ter voorbereiding graag vragen die anders in de rondvraag gesteld zouden worden vóóraf per e-mail sturen naar secretaris@avzuidwal.nl. Dit is mogelijk tot uiterlijk zondag 14 april.

Nieuws overzicht