Rabobank clubkascampagne

RABO clubkascampagne

Jouw stem is geld waard in de Rabobank Clubkas Campagne!
Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook AV Zuidwal doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen: Van 5 t/m 25 maart 2019 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden:Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor een nieuw trimtoestel voor buitengebruik.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek) stemmen geven aan AV Zuidwal tijdens de Clubkas Campagne. Klanten van onze bank zijn niet automatisch lid. Zij kunnen het lidmaatschap wel direct aanvragen via onze website: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/gooi-en-vechtstreek/

Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan je stem uit op www.clubkascampagne.nl/gvs

Bedankt voor jouw steun!

Nieuws overzicht