Planning werkzaamheden sporthal en atletiekbaan

VOORLOPIGE PLANNING ZELF WERKZAAMHEDEN VOOR AV ZUIDWAL SPORTHAL BESTUURSKAMER

 

SPORTHAL

Opruimwerkzaamheden voor MBS start                                                              vanaf

-          Verwijderen verharding                                                                                 01/12 wk. 48   is gereed

-          Graafwerk opzoeken kabels en leidingen                                                28/11 wk. 50  is gereed

-          Graafwerk nabij pompput                                                                            19/12 wk. 51 

-          Uitzetten insteek graven cunet                                                                   03/12 wk. 49   is gereed

Ontgraven cunet

-          Ontgraven cunet sporthal (aannemer Joost Sijl)                                   10/12 wk. 50   is gereed

Verwijderen Regenpijpen (HWA’s)

-          Verwijderen Hemel Water Afvoer (HWA)  riool in bouwput              11/12 wk. 50 is gereed

-          HWA opvangen. (buis boven de branddeuren en lozen op straat              11/12 wk. 50 is gereed

Leggen PVC riool leiding

-          Ontgraven sleuf riool invalide toilet (aannemer idem)                       25/02 wk. 09

-          Leggen  pvc rioolbuizen invalide toilet en aansluiten op pompput          25/02 wk. 09

Gaten haken

-          Gaten hakken t. b. v. aansluiting invalide toilet                                    25/02 wk. 09

Aanleg stroomvoorziening bouw

-          Aanleg elektra bouw (Wim Hoofd)                                                             11/12 wk. 51

Aanleg watervoorziening bouw

-          Aanleg waterkraan bouw (in overleg)                                                       11/12 wk. 51

Aanbrengen hekwerk bouwplaats

-          Aanbrengen hekwerk bouwterrein sporthal                                                        11/12 wk. 51

 

BESTUURSKLAMER 1e gedeelte

Opruimwerkzaamheden

-          Kasten leeg maken en verplaatsen naar kantine en vullen               02/01 wk. 01

-          Ontkoppelen computers en plaatsen onder projectiescherm              02/01 wk. 01  

-          Printers verplaatsen naar voetbalspel                                                      02/01 wk. 01

-          Voetbalspel verplaatsen onder uitslagen bord                                     02/01 wk. 01

-          Verwijderen plafond                                                                                       02/01 wk. 01

-          Verwijderen vloerbedekking                                                                        02/01 wk. 01

-          Meubilair blijf staan is voorlopige bouwkeet MBS

 

GROENSTROOK BUITEN EN BINNEN HEKWERK

Opruimwerkzaamheden

Inrichten bouwopslag terrein atletiekbaan plaatsen bouwhekken                            03/12 wk. 49   gereed              

Snoeien struiken en verwijderen bomen die omvallen (aannemer CSC)              10/12 wk. 50  gestart

Opnemen fietsen rekken bij ingang clubgebouw                                                10/12 wk. 50  gestart

 

Vanaf begin februari zijn Verspring, Hoogspring, Polstok hoog en kogelstoten niet meer te gebruiken

Alleen de atletiekbaan is te gebruiken zij het voorzichtig tot eind februari

 

ATLETIEKBAAN

Opnemen verhardingen

Opnemen tegel verharding (lange zijde rechts) nabij de trappen                 07-01 wk. 02

Opnemen tegel verharding (lange zijde links)                                                      07-01 wk. 02

Opnemen klinker verharding punt naast sprintbaan                                         14-01 wk. 03

Opnemen klinkerverharding voorzijde langs steeple tot garages                  14-01 wk. 03

Jurygebouw

Leeg ruimen bestand jury gebouw                                                                           21-01 wk. 04

Ontgraven grond                                                                                                            21-01 wk. 04

Ontgraven cunet voor funderingsplaat                                                                   21-01 wk. 04

Leggen plastic op zand voor storten betonplaat                                                 21-01 wk. 04

Storten betonplaat als fundering                                                                              21-01 wk. 04

Plaatsen nieuwe porto cabines c.q. garages                                                         28-01 wk. 05

Afwerken binnen zijde komt later                                                                                         

KOGELSTOTEN

Opnemen maaitegels 40x60cm en op pallets zetten                                         28-01 wk. 05

Verwijderen en afvoeren planken                                                                            28-01 wk. 05

Opnemen rubbertegels 30x30 en op pallets zetten                                            28-01 wk. 05

POLSTOKHOOG

Verwijderen overkapping en op midden terrein plaatsen                               04-02 wk. 06

Opnemen mat en plaatsen midden terrein                                                           04-02 wk. 06

Opnemen vlonder en plaatsen midden terrein                                                   04-02 wk. 06

Opnemen maaitegels 40x60cm en op pallets zetten                                         04-02 wk. 06

Opnemen tegels 30x30cm en op pallets zetten                                                   04-02 wk .06

Verwijderen rails en in depot zetten                                                                       04-02 wk. 06

HOOGSPRING 1

Verwijderen overkapping en op middenterrein plaatsen                                11-02 wk. 07

Verwijderen mat en plaatsen midden terrein                                                      11-02 wk. 07

Verwijderen vlonder en plaatsen middenterrein                                                11-02 wk. 07

Opnemen maaitegels en op pallets zetten                                                            11-02 wk. 07

Opnemen tegels 30x30cm en op pallets zetten                                                                 11-02 wk. 07

Verwijderen rails en in depot zetten                                                                       11-02 wk. 07

HOOGSPRING 2

Verwijderen overkapping en op middenterrein plaatsen                                11-02 wk. 07

Verwijderen mat en plaatsen midden terrein                                                      11-02 wk. 07

Verwijderen vlonder en plaatsen middenterrein                                                11-02 wk. 07

Opnemen maaitegels en op pallets zetten                                                            11-02 wk. 07

Opnemen tegels 30x30 en op pallets zetten                                                         11-02 wk. 07

Verwijderen rails en in depot zetten                                                                       11-02 wk. 07

VERSPRING

Verwijderen zeilen opvouwen en in de[pot leggen                                            18-02 wk. 08

Opnemen maaitegels 40x60cm en op pallets zetten                                         18-02 wk. 08

Opnemen tegels 30x30cm en op pallets zetten                                                   18-02 wk. 08

Opnemen rubber tegels 30x30cm en op pallets zetten                                     18-02 wk 08

 

GANG TUSSEN KANTINE EN SPORTHAL

Ondersteunende werkzaamheden, hak werk, zagen en slopen

-          Ondersteunen hoofdbalk dakconstructie                                                25/02 wk. 09

-          Ondersteunen muur doorgang kantine naar sporthal                        25/02 wk. 09

-          Hak werk in muur t. b. v. latei                                                                      25/02 wk. 09

-          Aanbrengen latei                                                                                             25/02 wk. 09

-          Inzagen muur                                                                                                    25/02 wk. 09

-          Slopen muur onder latei en maken doorgang incl. opruimen              25/02 wk. 09

Indeling gang uitzetten

-          Indeling gang t. b. v.  invalide toilet meten en uitzetten                    04/03 wk. 10

Plaatsen wandconstructie

-          Plaatsen wand constructie t. b. v. gang, kasten en invalidetoilet              04/03 wk. 10

Tegelwerk invalide toilet

-          Tegelen wanden invalide toilet, sanitair, accessoires monteren              11/03 wk. 11

Indeling kastruimten

-          Indeling kasten naast invalide toilet planken met strippen               11/03 wk. 11

BESTUURSKLAMER 2e gedeelte

Hak werk plaats ijzeren balk incl. ondersteuning dak en plaatsen balk

-          Inhakken gat voor ijzeren balk muren kantine en bestuurskamer  11/03 wk. 11

-          Ondersteunen bestaande dakconstructie                                               11/03 wk. 11

-          Leggen ijzeren balk in gehakte gaten                                                        11/03 wk. 11

Stellen kozijn plaatsen balken

-          Stellen kozijn 06 bestuurskamer                                                                 11/03 wk. 11

-          Plaatsen balken dakconstructie                                                                  11/03 wk. 11

Leggen en monteren dakplaten incl. dakbedekking incl. afvoer

-          Leggen dakplaten dakconstructie                                                              11/03 wk. 11

-          Aanbrengen isolatiemateriaal                                                                     18/03 wk. 12

-          Aanbrengen dakbedekking                                                                           18/03 wk. 12

-          Plaatsen doorsteek + opvangbak HWA                                                     18/03 wk. 12

Plaatsen HWA buis en leggen HWA rioolleidingen

-          Plaatsen HWA buis                                                                                          18/03 wk. 12

-          Leggen PVC regenwaterriool rondom nieuwbouw                               18/03 wk. 12

 

SPORTHAL RUWBOUW GEREED  MEDIO MAART

Verwarming

-          Aanleg verwarming. Gesproken wordt nog over vloerverwarming

Of mogelijk een betere oplossing

Timmerwerk

-          Rachelwerk t. b. .v plafond platen

-          Aanbrengen plafond platen

Elektra

-          Leggen elektrabuizen plafond

-          Draden trekken

-          Armaturen met ledlampen bevestigen plafond

Mededelingen overzicht