Algemene Ledenvergadering 28 november

Alle leden worden hierbij hartelijk uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.

Agenda:

 1.     Opening

 2.     Mededelingen

 3.     Vaststellen van de notulen ALV 18 april 2018

 4.     Vacatures bestuursleden

 5.     Bouwplannen/Renovatie - planning & status - presentatie visiedocument (aannemer)

 6.     Vaststellen Begroting en Contributie 2019

 7.     AVG - vaststelling privacy reglement

 8.     Mogelijkheid voor commissies om plannen voor 2019 te presenteren

 9.     Uitreiking wisseltrofee

 10.  Sluiting

De stukken zijn op te vragen via secretaris@avzuidwal.nl.

Ter voorbereiding graag vragen die anders in de rondvraag gesteld zouden worden vóóraf per e-mail sturen naar secretaris@avzuidwal.nl. Dit is mogelijk tot uiterlijk zondag 25 november.

Mededelingen overzicht