Grote clubactie

Zuidwal doet ook dit jaar weer mee met
De Grote Clubactie.
De opbrengst is dit jaar bestemd voor
trainingsmateriaal voor onze jeugdleden.
De jeugdleden verkopen loten met een éénmalige machtiging.
Je kan ook on line loten kopen.
Het kopen van een on line lot kan via deze link:

Online loten kopen

Van elk verkocht lot is 80% van de opbrengst voor Zuidwal.

Je kan een on line lot kopen tot en met 22 november.

Help je vereniging en koop één of meer loten!!
Mededelingen overzicht