Oproep buitengewone ledenvergadering, 12 september 2018

Het onderwerp van de ledenvergadering betreft de nieuwbouw.

 

vergadering_1.jpg

Beste leden,

Het bestuur wil graag alle leden oproepen om op 12 september 2018, vanaf
20.00 uur, een buitengewone ledenvergadering van AV Zuidwal bij te wonen.

Het onderwerp van de ledenvergadering betreft de nieuwbouw.

In de afgelopen maanden is er door het bouwteam en het bestuur hard gewerkt
om de vergunning voor de nieuwbouw voor elkaar te krijgen. 

De vergunning is nu binnen en dus kan het vervolg traject beginnen, te weten
de daadwerkelijke bouw. 

Echter, doordat het voortraject van vergunning aanvraag  (en het
beslissingstraject) langer heeft geduurd dan gehoopt, worden we nu
geconfronteerd met sterk stijgende bouwkosten. 

Als bestuur willen wij graag alle leden op de hoogte brengen van de
stijgende kosten en aan de leden presenteren hoe wij denken deze stijgende
kosten te kunnen financieren. 

Uiteraard kunnen de leden zelf ook mogelijke financieringsopties c.q.
-vormen naar voren brengen. 

Vervolgens zullen wij, als bestuur,  de leden toestemming vragen of we door
mogen gaan met het vervolg traject  van de nieuwbouw. 
Namens het bestuur, Erik Reilink Penningmeester
Mededelingen overzicht