Actie voor de nieuwe Sportzaal / Multifunctionele Instructieruimte

Er is een actiecomité opgericht, bestaande uit Cees en Yvonne Leeflang, Rian Bordes, Hans Peter Pluim Mentz, Bart van der Meij en Richard van den Brakel. Zij hebben zich tot taak gesteld om de benodigde € 20.000 binnen te halen.

Bordsportacties

Het bestuur heeft op de Algemene Vergadering (AV) van19 april j.l. gesteld dat dit bedrag verenigingsbreed opgebracht moet worden. Als wij allemaal ons steentje bijdragen, kunnen wij in november het bestuur toezeggen dat zij de Sportzaal / Multifunctionele Instructieruimte mogen realiseren (In deze NB verder Sportzaal genoemd).

Direct na de AV (dezelfde avond nog) zijn een aantal leden bij elkaar gaan zitten en begonnen om de diverse ideeën te verzamelen, te rangschikken en de mogelijkheden af te tasten.

Op 2 mei j.l. zijn enkele ideeën uitgewerkt en is ieder actiecomitélid aan de slag gegaan. De ideeën zullen verenigingsbreed uitgezet worden. Wij vragen daarom een actieve inzet van onze leden om alle acties te doen slagen. En nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Daarnaast zal het actiecomité diverse fondsen aanschrijven om ook daar de nodige gelden binnen te krijgen.

Het actiecomité zal een coördinerende en actieve rol gaan spelen om het geheel tot een succes te maken.

Er zal een barometer worden geplaatst in de kantine waarop te zien is hoeveel geld er binnenkomt. Deze gaan elke keer tot € 4000 en dat 5x. Het is veel geld maar met de actiebereidheid van alle leden moet het haalbaar worden geacht.

DE ACTIES ZIJN OP MAANDAG 15 MEI GESTART

Laten wij de actie beginnen met het meenemen van petflessen (om zo de eerste actieweek al een klein succes te behalen).

Gedurende de gehele actieperiode tot het moment dat over de nieuwbouw definitief zal worden beslist, zal deze actie doorgaan.

Richard van den Brakel

Mededelingen overzicht