Lidmaatschap

Lid worden bij AV Zuidwal is vrij eenvoudig. Maar wellicht wil je eerst een proefles bijwonen? Dat kan uiteraad, zowel bij de atletiek als bij het recreatief hardlopen, sportief wandelen of nordic walking ben je van harte welkom.

Contributie

Categorie

Zuidwal
Contributie

Atletiekunie
bijdrage

  per kwartaal per jaar (A) per jaar (B)
Kabouters / Pupillen-D  € 18,98 € 75,90 € 14,75
Pupillen-C/B/A  € 35,20 € 140,80 € 22,75
Junioren D/C  € 39,78 € 159,10 € 29,75
Junioren B/A  € 40,40 € 161,60 € 29,75
Senioren/Masters  € 50,50 € 202,00 € 39,50
Senioren/Masters winterlid
(1-10 / 1-4)
 € 25,25 € 101,00 € 39,50
Recreant hardlopen  € 46,50 € 186,00 € 16,80
Recreant hardlopen winterlid
(1-10 / 1-4)
 € 23,25 € 93,00 € 16,80
Sportief Wandelen/Nordic Walking  € 46,50 € 186,00 € 16,80
Studentenlid  € 18,38  € 73,50 € 29,75
Studentenlid 20 jaar of ouder  € 18,38  € 73,50 € 39,50
Blessuretatief (>3 mnd geblesseerd)  € 12,53  € 50,10 afh.lidmaatschap
       
Maximale gezinscontributie
€ 119,10 € 485,90 afh.lidmaatschap
       
Overige kosten      
Inschrijfkosten (eenmalig) € 13,50  
Mutaties t.b.v. Atletiekunie   € 6,50
Overschrijvingskosten Atletiekunie    € 10,05

Samenstelling contributiebedrag
Bij aanmelding als lid bij AV Zuidwal, is de vereniging verplicht een basisbedrag af te dragen aan de Atletiekunie. Voor de wedstrijdatleten (vanaf pupillen C t/m Senioren/Masters) is een wedstrijdlicentie inbegrepen in deze bijdrage. De contributie op jaarbasis is een optelsom van A + B.

Inning van contributie
De Zuidwal contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal geïnd. De bijdrage aan de Atletiekunie wordt tezamen met de Zuidwal contributie jaarlijks aan het begin van kwartaal 1 geïnd. Inning vindt plaats door middel van automatische incasso (verplicht).

Nieuwe leden
Nieuwe leden betalen de eerste keer:

  1. het inschrijfgeld,
  2. de volledige bijdrage aan de Atletiekunie  
  3. de AV Zuidwalcontributie (bestaande uit een deel van het kwartaal waarin men lid is geworden en het nieuwe kwartaal)

Maximale gezinscontributie
Als meerdere leden uit een gezin lid zijn/worden, wordt door de ledenadministratie bijgehouden hoeveel Zuidwal contributie in het kalenderjaar binnenkomt. Komt men boven het in de tabel genoemde bedrag, dan wordt het verschil verrekend.

Rekeningnummer AV Zuidwal
Het rekeningnummer van AV Zuidwal is: NL19 RABO 032.99.66.456 te Huizen.

LID WORDEN
Is heel eenvoudig via het inschrijfformulier.